Den här sidan innehåller statistik om svenska domännamn, inklusive en översikt av marknadsandelar för olika aktörer.

Företaget NIC-SE Network Information Centre Sweden AB hade en webbsida som besvarar många vanliga frågor om domäner. IIS tillhandahåller en lista över länsbokstäver.

Vad som mäts och hur: Statistiken är baserad på dagliga överföringar av zonfilen för domänen se. Detta innebär att det som mäts är vad som finns tillgängligt på Internet. Data har samlats dagligen sedan Juli 2000. Endast delegerade domäner under .se räknas nedan. Domäner som ej delegerats DNS-mässigt räknas alltså inte, dessa har dock fasats ut av NIC-SE under första halvåret 2001. Mer information om datapekarutfasningen finns hos NIC-SE. Detta är den främsta förklaringen till de två "hacken" i graferna nedan.

Intresserad av aktuell eller skräddarsydd information? Hör av dig.


Översikt över delegerade .se-domäner


Marknadsandelar för aktörer som servar delegerade .se-domäner

Den fullständiga listan är också tillgänglig.


DNS-servrar med flest delegerade .se-domäner

Den fullständiga listan är också tillgänglig.


Senast uppdaterad